Bli med: Støtt Kampkomiteens palestinasolidaritet

Kampkomiteen oppfordrer med dette våre medlemmer, sympatisører og venner om økonomisk støtte til vårt solidaritetsarbeid. Kampkomiteen støtter det palestinske folket og den palestinske motstandskampen – du kan bidra til at arbeidet vårt blir mer kraftfullt.

Pengene vil gå til materiell og annet vi trenger i dette arbeidet. Vårt fokus er på politisk og moralsk støtte til det palestinske folket og den palestinske motstandskampen. Det vil konkret blant annet bety utstyr til demonstrasjoner, trykking av plakater og løpesedler, arrangementer og møter.

Det finnes utallige ulike formål å støtte. Hvorfor skal du støtte oss? Vi ber om din støtte fordi vi ikke har noen andre kilder til å finansiere vår aktivitet, enn våre egne medlemmer og støttespillere. Du kan følge med på kampkomiteen.net for å se hva slags aktiviteter vi utvikler og bidrar til. Vi vet at mange her og nå er ivrige etter å støtte Palestina. På denne måten kan du bidra, uansett hvor du bor og uansett hvilke begrensninger din livssituasjon eller helse setter for hva du kan gjøre.

Vi har også opplevd at politiet slår hardt ned på kampen for det palestinske folket. Den siste uken har politiet blant annet beslaglagt løpesedler og plakater vi har spredd blant aktivister. 

Du kan støtte arbeidet ved å bruke donasjonsløsningen under. Vi setter også stor pris på om du kan hjelpe oss å spre denne oppfordringen til så mange som mulig.

Bli med! Støtt det politiske solidaritetsarbeidet!

Doner til Kampkomiteen