Solidaritetsmarkeringer i Trondheim

Skrevet av aktivister i Trondheim.

Torsdag 12. oktober deltok aktivister fra Kampkomiteen på to solidaritetsmarkeringer. En demonstrasjon til støtte for reindriftssamene på Fosen og aksjonistene i Oslo, og en markering for Palestina.

Den første fant sted i Dokkparken på Solsiden der noen titalls demonstranter hadde samla seg etter initiativ fra Saemien Studeenth Tråante (Samisk Studentforening Trondheim) og Norske Samers Riksforbund i anledning toårsdagen for høyesterettsdommen som slo fast at Vindmøllene på Fosen er i strid med reindriftssamenes rettigheter. Det ble holdt to appeller som fordømte at staten ignorerer dommen og som uttrykte solidaritet med aktivistene i Oslo og aksjonen inne på Stortinget dagen før. Markeringen ble avsluttet med joik.

Den andre markeringen var i regi av blant andre Palestinakomiteen og Studenter for Palestina. Noen hundre demonstranter var samlet på torget og fikk høre appeller om Israels brutale okkupasjon og hundretusener av drepte og fordrevne palestinere. Den ene appellanten trakk også fram to unge palestinere som sitter fengslet i Israel. Mellom og etter appellene ble det tent lys, framført dikt, dans, performance-kunst, solidaritets-rap og visesang. Mellom appellene tok unge aktivister initiativ til roping av slagord.

Det ble blant annet ropt “Fritt Palestina!”, “Ingen fred uten frihet!” “Ingen frihet uten kamp!”, “Leve Palestina, knus sionismen!”, “From the river to the sea, Palestine will be free!” “Marg bar Israel!” (“Død over Israel!” på persisk) samt flere slagord på arabisk. 

Kampkomiteens banner med bilde av et israelsk og amerikansk flagg, der stjerna i det israelske er byttet ut med dødninghode, og stjernene i det amerikanske med dollartegn, og påskriften “TERRORISTER” ble godt mottatt av mange. Flere ville også låne palestinske flagg.  

Doner til Kampkomiteen