Oslo: Demonstrasjon 10. juni mot økte priser

Lørdag 10. juni ble det holdt en demonstrasjon mot økte priser i Oslo og for kamp, under parolen «Streik for høyere lønn! Kjemp for bedre levekår!».

I forkant av demonstrasjonen ble det mobilisert med flyers og plakater rundt om i Oslo.

Demonstrasjonen startet med appeller og musikk på Grønland torg, og derfra gikk deltagerne videre i tog til Arbeidersamfunnets plass.

På veien ble det ropt slagord som «Nei til dugnad for de rike, la de betale sin egen krise!», «Internasjonal solidaritet, arbeiderklassens kampenhet!» og «Ikke la dem splitte oss, slutt dere sammen for å slåss!»

I løpet av demonstrasjonen viste flere forbipasserende støtte ved å stoppe opp og støtte markeringen. Flere løftet knyttede never eller ga tommelen opp.

I demonstrasjonen deltok Workers Socialist Organization of Afghanistan, Worker-communist Party of Kurdistan – Abroad Organization, Worker-communist Party of Iran – Hekmatist (Official Line), Revolusjonære Kommunister, AntiTyranny International Collective og Kampkomiteen.

For anledningen ble det utformet en felles flyer for flere av organisasjonene som ble delt ut under markeringen:

STREIK FOR HØYERE LØNN!
KJEMP FOR BEDRE LEVEKÅR!

Vi befinner oss i den verste krisa på lenge og igjen så sender de rike regninga til oss vanlige folk. Samtidig som arbeidere, studenter, og ellers helt vanlige folk strever økonomisk, så tjener mange av de rike kapitalistene og deres selskaper mer enn aldri før. Med prisøkningene – inflasjonen – veltes byrden av krisa over på folket, og særlig på arbeiderklassen.

Reallønna synker: Man får kjøpt mindre for lønna enn man gjorde før. Prisene stiger – men lønningene, NAV-satsene, minstepensjon og stipend henger ikke med!

Slik vil det fortsette inntil sjefene og eierne av de store selskapene, og politikerne føler folkets press. Det krever at vi organiserer oss. Derfor tar vi til gatene. Derfor sier vi: Streik for høyere lønn! Kjemp for bedre levekår!

Signerte organisasjoner:
Workers Socialist Organization of Afghanistan
Worker-communist Party of Kurdistan
Kampkomiteen
Worker-communist Party of Iran – Hekmatist (Official Line)
Revolusjonære Kommunister

Doner til Kampkomiteen