Trondheim: Åpent møte om folkets kamp i Mexico

Skrevet av aktivister i Trondheim.

Mandag 8. mai ble det holdt et åpent informasjonsmøte i Trondheim med innledning og diskusjon om folkets kamp i Mexico. I innledninga ble det fortalt om Corriente del Pueblo – Sol Rojo, kampanjen for Dr. Sernas – som også har fått oppmerksomhet av menneskerettsorganisasjoner, kampen mot den inter-oseaniske korridoren og represjonen mot dem som kjemper for miljø, menneskerettigheter og at jorda skal tilhøre dem som arbeider på den. At folket ikke bare kjemper mot den meksikanske staten, som er en nikkedukke for USA-imperialismen, mens også mot kriminelle bander, ble også viet oppmerksomhet. Et viktig poeng var at den såkalte “krigen mot narkotika” er en krig mot folket. Kampen ble knyttet til øvrige kamper i Latin-Amerika, og det ble slått fast at det trengs en ny stat som ikke bygger på imperialisme og utbytting, men interessene til det arbeidende folket. Det ble også vist video fra kampen i Latin-Amerika, samt bilder og video av solidaritetsaksjoner både i Norge og internasjonalt. 

I møtelokalet var et banner med slagordet “Støtt folkets kamp i Mexico!” hengt opp. Det var også satt opp plakater med slagordene “Stopp terroren mot folket i Mexico! Den inter-oseaniske korridoren (CIIT) plyndrer og dreper fattigbønder og urfolk i Mexico! Leve Corriente del Pueblo – Sol Rojo!” Deltakerne på møtet fikk med seg Kampkomiteens nye studiehefte “Krig og krise – Situasjonen i dag og våre oppgaver.” Flere tok også med seg løpesedler med informasjon om folkets kamp i Mexico for å gi til venner.

Doner til Kampkomiteen