1. mai mot imperialistisk krig og økende priser!

Av redaksjonen.

Kamerater og venner, arbeidere, kvinner og ungdom, alle antiimperialister!

Kampkomiteen vil markere 1. mai med dere. Vi vil forene oss på den rødeste dagen i året, på arbeiderklassens internasjonale kampdag. Vi vil løfte den røde fana for en antiimperialistisk første mai. Vi oppfordrer enkeltpersoner og organisasjoner til å gå ut på gata sammen med oss. Årets 1. mai markeres i en tid preget av krig og krise.

Ned med den imperialistiske krigen!

Den russiske imperialismens angrepskrig mot Ukraina er verdenshistorisk begivenhet. Vi fordømmer den russiske imperialismens angrepskrig. Vi hilser den ukrainske nasjonens rettferdige frigjøringskamp. USA-imperialismen er skyldig i folkemord i Irak, Afghanistan og mange andre land, og den er også medskyldig i situasjonen i Ukraina. Gjennom sin lakei i Kiev, har USA-imperialismen gjort alt for å trekke russisk imperialisme inn i en langvarig krig. Krigen tapper Russland for titusenvis av unge menn, milliarder av rubler og svekker økonomien. Ved hjelp av det heltemodige ukrainske folkets blod, kan USA svekke Russland, uten å ofre en eneste amerikansk soldat. Norske medier og norske politikere deltar i propagandakrigen til USA og NATO. Det korrekte standpunktet i dag, er ikke å støtte NATO eller Zelenskiy, bare det ukrainske folket, og all verdens folk, mot imperialismen.

Den russiske imperialismen er nå hovedfienden til det ukrainske folket. Supermakta USA er hovedfienden til all verdens folk. Hovedfienden vår i Norge, er norsk imperialisme. Den norske staten og kapitalen plyndrer land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Massenes blod flyter i de elvene Statkraft demmer opp i Chile, og brasilianske fattigbønders blod blander seg med Norsk Hydros kjemikalier i Amazonas. Hovedfienden skifter med situasjonen, men ekte antiimperialister er mot all imperialisme, mot alle imperialister, og særlig er vi mot norsk imperialisme. Bare dette er ekte antiimperialisme og internasjonalisme.

Kamp mot økte priser – streik for høyere lønn!

Vi lever som sagt i en tid av krig og krise. Krisa i kapitalismen veltet på nytt over verden i 2020. Konsumet i norske husholdninger sank med rundt 15 prosent dette året. Krisa er fulgt av økonomisk depresjon, med store problemer for mange næringer. Nå skal arbeidsfolk betale for en ny økonomisk oppgang. Vi skal betale med økte priser på mat, klær og strøm. Strømprisene har økt dramatisk, og vi har en energipriskrise i Europa. Arbeidsfolk skal betale med økt rente til bankene, og økt skatt til staten. Samtidig som staten kaster penger etter kapitalistene, med krisepakker og skattefradrag, skal staten også kutte i vår velferd. De varsler stramme budsjetter og fremtidige kutt i helsevesenet.

De eneste våpnene arbeidsfolk har i møte med krisa og de økte prisene, er kamp og organisering. Den kortvarige storstreiken i april viser tre ting. For det første viser den at klassekampen også blir hardere i Norge. For det andre viser den at LO-ledelsen fortsetter sosialdemokratiets hundre år med klasseforræderi. For det tredje at kapitalistene frykter streiken. Streik er vårt fremste kampmiddel for å bremse nedgangen i reallønna. Arbeidsfolk ble fattigere i 2022, og det fortsetter i 2023. Alt blir dyrere, uten at lønna henger med. Derfor får vi lavere lønn. Reallønna går ned, og vi må stanse nedgangen med klassekamp.

Leve folkets kamp! Fram for de folkelige protestene!

Over hele verden reiser folket seg til kamp igjen og igjen. Det iranske folket har kjempet heltemodig mot det reaksjonære prestestyret. Vi hilser martyrene, heltene og hele det iranske folket denne 1. mai! For arbeiderklassen er ikke internasjonal solidaritet en frase. For oss er internasjonal solidaritet kjernen i alt vi står for og alt vi gjør, fordi vi er en internasjonal klasse. Det er våre fiender som vil splitte oss etter nasjonalitet, hudfarge og religion. Vi hilser våre brødre og søstre i Palestina, som har reist seg mot sionismen under årets ramadan.

Også i Europa kjemper folket. Vi hilser våre kamerater i Frankrike, og alle massene i Frankrike som har reist seg mot Macrons pensjonsreform. Tyver og banditter er det som styrer de kapitalistiske statene, og det er rett å gjøre opprør mot disse. Millioner har protestert i Frankrike. Opprørsfanen reises i Paris, som mange ganger før. De franske massene viser vei! Kamp og motstand, folkelige protester, vår egen organisering, det er vår vei! Barrikadene mot kutt i velferden og økte priser, må være håndfaste, fysiske, konkrete barrikader. Det må bygges barrikader i gatene, og folkets raseri må få utløp. Bare slik vil kapitalistene og imperialistene frykte oss nok til å innfri våre krav.

Reis den røde fana mot represjonen! Martyrene lever i kampen!

De som kjemper møter motstand fra herskerne. Slik har det alltid vært. Vi vet det, vi er forberedt på det, men vi aksepterer det ikke! Staten utvider overvåkninga av folket. De har innført en ny etterretningslov som lar etterretningstjenesten og PST masseovervåke folk på nettet. I Frankrike blir våre kamerater slått med køller og sprayet med pepperspray. I Irland gjennomfører det politiske politiet razziaer mot irske antiimperialister, og tar datamaskiner, telefoner og politisk materiale. Våre kamerater i Mexico og Brasil, i India, Filippinene, Tyrkia og Peru, forfølges, tortureres og drepes, fordi de kjemper for jorda til de som arbeider på den. Det er blodet fra slike helter som har farget fanen rød.

1. mai er født i kamp. Dagen er til minne om martyrene fra Haymarket-opptøyene i Chicago i 1886. Politiet angrep arbeidernes demonstrasjoner, og heltene som kjempet mot politiet, ble straffet. Sju ble dømt til døden, og fire av disse ble hengt. Det er særlig til minne om Haymarket-martyrene at vi markerer dagen akkurat 1. mai. Vi må ikke glemme, at når vi samler oss 1. mai, så forener vi oss med generasjonene før oss, med alle de som har gitt sitt liv for denne dagen og for en verden uten undertrykking og utbytting. Vi må ikke glemme, at når vi samler oss 1. mai, så forener vi oss med kjempende mennesker på alle kontinenter. Vi forener oss i alle verdens land, på tvers av nasjoner og generasjoner, under den samme fanen. Bli med 1. mai, og løft denne fanen sammen med oss.

Arbeidere og undertrykte i alle land, foren dere!

Ned med Russlands angrepskrig mot Ukraina!

Kjemp og gjør motstand!


Informasjon om oppmøte:

Doner til Kampkomiteen