Oslo: Møte om kampen i Mexico

Skrevet av aktivister i Oslo.

5. april arrangerte Kampkomiteen et åpent møte for å informere om kampen i Mexico. Mange aktivister deltok, og det ble holdt en innledning om fattigbøndenes rettferdige kamp for sin jord, og imperialismens utbytting av Latin-Amerika. Etter innledningen ble det holdt en diskusjon med godt engasjement fra alle deltakerne. Det var god stemning og mange spennende temaer ble diskutert, bl.a. Norges deltakelse som imperialist i verden.

Doner til Kampkomiteen