Rapporter fra 8. mars

Av redaksjonen. 

Kampkomiteen har markert arbeiderkvinnenes internasjonale kampdag, med paroler og slagord mot vold mot kvinner, mot imperialisme og for ei klasselinje i kvinnebevegelsen. Aktivistene har deltatt i 8.mars-tog, hatt forskjellige markeringer og delt ut det felles nordiske oppropet. Vi deler her rapporter fra Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

Oslo

Kampkomiteen i Oslo har markert 8. mars, arbeiderkvinnenes internasjonale kampdag, sammen med en rekke andre organisasjoner. Markeringen ble gjennomført på en kjempende måte, med appeller og slagord, og det var både egen demonstrasjon samt felles blokk i 8. mars-toget.

Bergen

Kampkomiteen deltok på 8. mars-markeringen på Torgallmenningen under parolen “Bekjemp vold mot kvinner!”. Bak parolen gikk ble det ropt slagord som “Bølge for bølge, slag for slag, mot imperialisme og patriarkat!”.

Senere ble det gjennomført en markering ved den blå steinen, under samme parole, der en appelant fra Kampkomiteen hold en tale mot vold mot kvinner. Flere forbipasserende stoppet opp for å høre på appellen og det ble delt ut løpesedler.

Samme kvelden gjennomførte “MIFF” et møte for Israel. På møtet talte Richard Kemp, en tidligere offiser i den britiske hæren, som var en del av de britiske okkupasjonsstyrkene først i Irland og senere i Afghanistan.

Aktivister fra Kampkomiteen sluttet seg til aktivister og palestinere som samlet seg utenfor møtelokalet på litteraturhuset i Bergen og ropte slagord mot Israel og okkupasjonen og viftet palestinske flagg.

Trondheim

I Trondheim markerte aktivister fra Kampkomiteen arbeiderkvinnenes internasjonale kampdag under parolene “Ut på gata 8. mars – for ei klasselinje i kvinnebevegelsen!” og “Bekjemp vold mot kvinner!”

Først arrangerte Kampkomiteen ei markering i ei gågate i Trondheim sentrum, med appell, røde flagg og plakater. Denne markeringa ble holdt under parolen “Ut på gata 8. mars – for ei klasselinje i kvinnebevegelsen!” I etterkant av appellen delte aktivistene ut løpesedler med det felles nordiske oppropet. 

Etter markeringa deltok aktivistene på torgmøtet og 8. mars-toget i Trondheim, under parolen “Bekjemp vold mot kvinner!” Også andre organisasjoner og enkeltpersoner gikk bak parolen. Det ble ropt slagord mot både patriarkat og imperialisme, som “Stopp vold mot kvinner,” “Slå tilbake, knus patriarkatet,” “Bølge for bølge, slag for slag, mot imperialisme og patriarkat,” “Tørk tårene, knytt nevene, kjemp og gjør motstand,” “Styrk den internasjonale solidaritet,” “Kamp mot kapital og patriarkat, fram for en ny arbeiderstat” og “Russland, NATO, USA, henda vekk fra Ukraina!”

Kristiansand

Kampkomiteen deltok i 8. mars-toget med banneret “Bekjemp vold mot kvinner”. Flere enkeltpersoner slutta seg til parola, og det ble ropt slagord som “Slå tilbake, knus patriarkatet”, “Bølge for bølge, slag for slag, mot imperialisme og patriarkat”, “Styrk den internasjonale solidaritet,” og “Kvinne, liv frihet”. Musikkstudenter spilte i toget og det var allsang av “Vi måste Höja våra röster” og “Jag ropar”.

Kampkomiteen har også deltatt i 8. marskomiteens arbeid med 8.mars-programmet og med å lage årets hovedparole “Kvinne liv frihet”, og deltok etter toget på et arrangement med fokus på internasjonal solidaritet, men panelsamtaler, appeller og palestinsk dans, og på konsert med Sliteneliten. 

Doner til Kampkomiteen