Oslo: Demonstrasjon mot USA og Israel

Den 4. juli trosset aktivister kraftig nedbør og deltok på en demontrasjon mot USA og Norges delaktighet i Israels folkemord.

Demontrasjonen fant sted foran stortinget og var arrangert av Free Palestine – Save Gaza. Kampkomiteen deltok med parolene «Støtt den palestinske motstandskampen – Fritt Palestina!» og «Stopp PSTs forfølgelse av Palestinaaktivister». Aktivister delte også ut flyers til støtte for motstandskampen, som ble godt tatt i mot av demonstranter.

Det ble holdt flere appeller som pekte ut USA og Norges rolle i å støtte og finansiere Israels folkemord. Mellom appellene ble det ropt slagord fra demonstrantene som «From the river to the sea – Palestine will be free!».

Doner til Kampkomiteen