Oslo: Demonstrasjon for Palestina

Skrevet av aktivister i Oslo.

Aktivister fra Kampkomiteen deltok søndag 28. april i en demonstrasjon ved Stortinget, arrangert av Den Norske Kirke. Aktivistene deltok under parolen «Stopp PSTs forfølgelse av Palestina-aktivister».

Det ble framført dikt og sang og det ble holdt appeller. En av appellantene sammenlignet Israels folkemord med handlingene til Hamas 7. oktober, og det ble i respons fra de oppmøtte møtt med slagord som «Stop the Genocide» og «1-2-3-4 Occupation no more! 5-6-7-8 Israel’s a terrorstate». Mange av appellantene valgte også å referere til Israels folkemord som «krigen», og ble avbrutt av korrigerende slagord fra demonstrantene. Etter markeringen fortsatte slagordene og rundt halvparten av demonstrasjonen organiserte seg i et tog til Jernbanetorget, der det ble ropt slagord og det ble allsang av «Leve Palestina». De som ledet slagord med megafon mobiliserte til slutt alle deltakerne til 1. mai på Grønland Torg klokken 11:00.

Doner til Kampkomiteen