Trondheim: Plakat- og løpeseddelaksjon

Skrevet av aktivister i Trondheim.

Ny aksjon for 1. mai og Palestina i Trondheim.

Mandag 22. april ble det satt opp plakater for 1. mai i Trondheim sentrum og på Universitetscampus Gløshaugen. Det ble også spredt løpesedler for Palestina inne på Gløshaugen. Vi oppfordrer til å bli med på antiimperialistisk markering 1. mai kl. 12 øverst i Nordre gate, og å gå med oss i LOs 1.maitog etterpå. Toget går fra Ytre kongsgård etter markeringa i Nordre gate.

Doner til Kampkomiteen