Oslo: Demonstrasjon for Palestina foran den amerikanske ambassaden

Skrevet av aktivister i Oslo.

Fredag 16. februar deltok aktivister fra Kampkomiteen på en demonstrasjon foran den amerikanske ambassaden i Oslo organisert av Palestinakomiteen. Kampkomiteen delte ut løpesedler til støtte for palestinernes rettferdige motstandskamp.

Politiet var tungt tilstede med personell og utstyr for å forsvare USA-imperialismen og den amerikanske ambassaden. Politiets gjerder og sperringer var satt opp slik at demonstrasjonen ble hindret fra å komme i nærheten av ambassaden.

Over 50 personer deltok i demonstrasjonen. Det ble holdt appeller og ropt slagord, blant annet «From the river to the sea – Palestine will be free!» og «Steng ambassaden!». Etter at Palestinakomiteens demonstrasjon offisielt var over, valgte flere av demonstrantene å bli og fortsette å demonstrere.

Doner til Kampkomiteen