Oslo: Demonstrasjon i solidaritet med Palestina

Skrevet av aktivister i Oslo.

Lørdag 14. oktober fant det sted en demonstrasjon i solidaritet med Palestina der det nå pågår harde kamper mellom den sionistiske okkupasjonsmakten og den palestinske nasjonale motstandsbevegelsen. Demonstrasjonen ble utlyst i respons til den pågående kollektive avstraffelsen mot hele befolkningen i Gaza. Palestinerne blir nektet tilgang på vann, medisiner, elektrisitet, internett og ikke minst blir de utsatt for vilkårlig sionistisk bombing mot den tett befolkede Gazastripen.

Demonstrasjonen begynte med en markering foran Utenriksdepartementet. Torget var overfylt og flere deltagere måtte delta fra slottsparken på den andre siden av gata. Appellene holdt av de diverse borgerlige partiene og organisasjonene var sterkt preget av pasifisme og de la stor vekt på å fordømme «volden fra begge sider». Folkemordersk okkupasjon og nasjonal frigjøringskamp ble moralsk likestilt av flere appellanter. En palestinsk mann så ut til å ha tatt mikrofonen spontant under et stille øyeblikk og avviste den moralske likestillingen mellom de to før han ble ført bort av demonstrasjonsvaktene. Arrangørene opplyste også om at de ikke kom til å marsjere til den israelske ambassaden av «flere årsaker».

Etter markeringen gikk man i tog ned til Rådhusplassen i stedet. Hele torget foran rådhuset var fylt av demonstranter. Det ble ropt kraftige slagord som «Israel er terrorist!» og «Free, free Palestine!». Det var på plassen at demonstrasjonen offisielt skulle opphøre, men folk samlet seg spontant for å gå i tog til den israelske ambassaden til tross for arrangørenes og politiets ønsker. Da demonstrasjonstoget ankom var det på forhånd satt opp en barrikade og politiet var klare på stedet med gassmasker. Det at demonstrasjonen ble nektet å henvende seg direkte mot ambassaden til staten som dreper, mishandler og bomber de slektningene til mange av demonstrantene, provoserte nesten frem en fysisk konfrontasjon med politiet.

Demonstrasjonen var stor og viser den sterke solidariteten massene i Norge har med det palestinske folket. Deres motstandskamp har ofte vært et samlingspunkt for progressive, demokratiske og antiimperialistiske organisasjoner, bevegelser og enkeltpersoner. Kampkomiteen stiller seg også uten forbehold bak den rettferdige motstandskampen ført av palestinerne mot den sionistiske okkupasjonen og avviser enhver moralsk likestilling mellom undertrykkere og undertrykte. Det er rett å gjøre opprør!

Doner til Kampkomiteen