Kristiansand: Støttemarkering for Fosen-samene

Skrevet av aktivister i Kristiansand.

14. oktober arrangerte aktivister i Kristiansand en støttemarkering for Fosen-samene og for aktivistene som aksjonerer i Oslo.

Det er to år siden høyesterett slo fast at vindmøllene på Fosen er ulovlige og i strid med menneskerettighetene. Regjeringa har fortsatt ikke iverksatt noen løsning. Demonstrasjonen var til støtte for de hundrevis av aktivistene i Oslo, og med krav om at vindmøllene må rives og landet tilbakeføres til samene. 

Det ble holdt appeller og delt ut flygeblader, kjeks og kaffe. Markeringa ble arrangert av Sosialistisk Ungdom, Natur og Ungdom, Agder Rød, Latin-Amerikagruppa, Antirasistisk Agder, Solidaritetsungdommen, Solidaritet med romer og romani, Rødt, MDG og Kampkomiteen. 

Doner til Kampkomiteen