Trondheim: Markering mot høye strømpriser

Skrevet av aktivister i Trondheim.

Torsdag 16. februar deltok Kampkomiteen i Trondheim på ei markering mot de høye strømprisene med banner der det stod “Stopp kuttene – la kapitalistene betale for sin egen krise!”.

Det var LO som arrangerte markeringa. Det ble også gjennomført lignende markeringer i flere byer og tettsteder rundt omkring i Norge. Det var appellanter fra ulike fagforeninger, Naturvernforbundet og Alternativ energikommisjon.

Felles for appellantene var motstand mot markedsstyringa av strømprisen slik den har vært de siste drøyt tretti åra, og krav om politisk kontroll over energiprisene. Det ble pekt på at kraftbørsen Norpol kan avskaffes, at liberaliseringa av energipolitikken begynte lenge før ACER, at det er mulig å skille mellom nødvendig strømbruk og overforbruk og at de høye og uforutsigbare prisene rammer både privatpersoner, særlig de med dårlig økonomi, som eneforsørgere, industri og offentlig sektor. En appellant påpekte at offentlig sektor rammes blant annet ved at høye strømpriser tar penger fra mulige heltidsstillinger.

Flere av appellantene trakk fram at flere av kraftutbyggingsprosjektene har eksport, eller prosjekter som kryptomining som mål. Noe som ikke gagner folket. En av appellantene omtalte også “Det grønne skiftet” som en markedsstrategi. Det ble også pekt på at strømstøtten slik den gis nå, der en får mer strømstøtte jo mer strøm en bruker, er gunstigst for folk med god økonomi, siden det gjerne er de som bruker mest strøm i utgangspunktet.

Doner til Kampkomiteen