En seier for den antifascistiske bevegelsen i Kristiansand

Lørdag 7. september hadde den fascistiske organisasjonen SIAN stand i Kristiansand sentrum. Innesperra av flere lag med gjerder og politisperringer gjorde fascistene et forsøk på å spre hatpropagandaen sin. Men til liten nytte. Nærmere 400 demonstranter stilte opp for å markere sin avsky mot fremmedhatet, og overdøva sianistene med både slagord og sang. 


Det blei i utgangspunktet arrangert to demonstrasjoner. Kampkomiteen arrangerte sammen med Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Sosialistisk Revolusjon, Latin-Amerikagruppene og Muslimsk Union Ungdom en demonstrasjon med mål om overdøve fascistene. I tillegg hadde LO tatt initiativ til en egen demonstrasjon. Bakgrunnen for at det var to forskjellige demonstrasjoner var uenigheter i linja for antifascistisk arbeid og protest. Underveis i demonstrasjonen fant likevel demonstrantene felles grunn og de to markeringene gled mer og mer sammen. Deltagere i begge demonstrasjonene sto sammen om slagord og sang. Og sammen viste vi at vi ikke tolererer at fascistene sprer fremmedfrykt og rasistisk propaganda i byen vår. 

I to og en halv time blei det ropt slagord, bua, vist finger og veiva med flagg. Røde faner, regnbueflagg, flagg med hammer og sigd, og flagg fra forskjellige organisasjoner. Internasjonalen, Bella Ciao og Thälmann-kolonne blei sunget flere ganger. Til tross for at vi veldig fort fikk beskjed om å pakke vekk megafonen, var vi mange som ropte og sang, og vi klarte helt å overdøve SIAN fra den ene sida av standen. Dessverre hadde politiet plassert demonstrantene på sidelinja, så vi ikke skulle forstyrre for mye for folk som ville høre hva fascistene sa. Det virka imidlertid ikke som mange av de frammøtte var interessert i å høre på dem, de aller fleste var der for å vise motstand. 

Folk i alle aldre møtte opp, og folk var forbanna. En eldre mann blei stoppa av politiet da han prøvde å klatre over gjerdet mellom oss og SIAN, og flere voksne, vanlige folk ytra ønske om å fysisk jage fascistene bort. Det var flott å se at ikke bare aktivister og folk ytterst på venstresida hater fascister og er villige til å konfrontere dem. Det var også flere barn med, og noen av dem deltok i fremste rekke. Mot slutten av demonstrasjonen lånte disse barna megafonen for å rope slagord. Politiet valgte å overse dette, da de nok skjønte at det ville stille dem i et dårlig lys om de tok megafonen fra barna. 

Denne gangen hadde ikke sirkus SIAN med seg tilhengere av shah-regimet og flaggene deres. Nå hadde de med et Taliban-flagg, og hengte ut muslimene på demonstrasjonen som «shariapoliti». Selv ser de nok ikke ironien at det var de, og ikke muslimene som viftet med et islamistflagg.

Under demonstrasjonen kom en SIAN-tilhenger inn på området vårt og dytta en av aktivistene ned fra en benk. Dette førte til at en annen aktivist raskt stilte seg opp mot han, og flere andre samla seg rundt og bombarderte fascisten med slagord. Det endte med at politiet til slutt blei nødt til å fjerne han.

Etterpå arrangerte vi ei antifascistisk samling for å reise spørsmålet om hvordan vi kan bekjempe fascismen og for å styrke den antifascistiske organiseringa i byen. Blant temaene som blei tatt opp var fascismens natur, no-platforming, nasjonale minoriteter i Norge, og fascismen i Latin-Amerika i dag. Det blei ei fin avslutning på demonstrasjonen, med gode diskusjoner, allsang og sosialt samvær. Det deltok folk fra forskjellige partier og organisasjoner på venstresida, og selv om vi er uenige om mye annet så er vi helt enige i at fascister ikke har noen plass i samfunnet. Nå står vi enda sterkere sammen, og neste gang de kommer vil vi møte dem med økt styrke.

Takk til alle som sto sammen med oss mot SIAN, alle som holdt innledninger, alle som deltok i diskusjonene, alle som hørte på og alle som bidro til å gjøre dette til en bra dag for antifascismen. 

Kampen fortsetter – fascismen skal knuses! 

Doner til Kampkomiteen