Protest mot indisk kolonialisme

Den indiske marinefartøyet INS Tarkash ankom Bergen 09.08. og var åpen for publikumsbesøk 10.08.

Aktivister sto på et offentlig sted foran fregatten INS Tarkash, fra rundt klokka 14 og avhold en fredelig markering. De holdt plakater der det stod #StandWithKashmir, #FreeKashmir, Okkupasjon er en forbrytelse, Militarisering er urettferdighet og Selvbestemmelse er en rettighet. De hadde også en plakat om bestemmelsene i artikkel 370, 35A, og konsekvensene av opphør av dem.

Da lokale og turister, som kom for å besøke marinefartøyet, henvendte seg og spurte om hvorfor vi protesterte, fortalte aktivistene kort om situasjonen i Kashmir. Om den voldelige naturen til den indiske okkupasjonen av Kashmir og de beklagelige hendelsene de siste dagene som har fulgt utrangering av artikkel 370, 35A samt fordelingen av Jammu, Kashmir og Ladakh, og prosessen med å omgjøre dem til unionsterritorier for å fjerne det lokale sjølstyret og bringe dem direkte under styring fra New Delhi.

Mange som henvendte seg til oss hadde hørt nyheten om lovendringen og ønsket å vite mer. Mange så også likhetene med situasjoner andre steder i verden – Palestina-konflikten, situasjonen for svarte og urfolk i USA, Uigurenes situasjon i Kina, for å nevne noen. De lovet å lese mer og å spre ordet om situasjonen i Kashmir.

Aktivister ble også oppsøkt av indere som påsto ting som «Kashmir er allerede fritt», «Kashmir er nå endelig frigjort», «Vil dere virkelig rive India i filler?» og «Vil dere ikke ha utvikling og fremgang i Kashmir? ”

Den indiske marinen og tjenestemennene i den indiske ambassaden reagerte på vår fredelige tilstedeværelse, tok bilder av oss og ba militærpolitiet om å få oss kjørt bort. Aktivister informerte militærpolitiet om at de ikke gjorde noe som var ulovlig eller aggressivt (det ble ikke ropt slagord engang). At aktivistene var ved sin fulle rett til å stå på et offentlig sted og aksjonere mot indisk kolonialisme uten å forstyrre den indiske marinens program.

Militærpolitiet ringte det sivile politiet, som ankom rundt klokka 16.

De spurte marinen og ambassadens tjenestemenn om aktivistene hadde forsøkt å klatre over sikkerhetsgjerdet, eller om aktivister hadde forårsaket skade på eiendommen deres, angrepet dem fysisk eller kommet med noen form for verbale overgrep eller forstyrrelser.

Da tjenestemennene svarte «nei» på alle punkter, informerte politiet marinen og ambassadens tjenestemenn om at aktivistene ikke gjorde noe ulovlig, og at de derfor ikke kunne fjernes.

Da politiet fikk bekreftet at protesten ikke hadde planer om å gjøre noe annerledes enn frem til nå, ønsket de lykke til og dro. Til den indiske marinens gremmelse.

Rundt klokka 17 ba ambassaden havnemyndighetene om å se på oss igjen. Aktivister fortalte patruljen om den brutale okkupasjonen av Kashmir som utføres av den indiske hæren. Han var også enig i at det er lov å demonstrere i Norge, og at aksjonen ikke var til hinder for havnen på noen som helst måte.

Aktivistene avsluttet markeringen foran den indiske fregatten som antagelig hadde ankret i Bergen som del av et PR-stunt, klokka 17.15.

Hva er artikkel 370, 35A og hva vil opphevelsen av dem bety?

Avsetninger / rettigheter under 370, 35A
Jammu og Kashmir kan ha separat grunnlov, separat flagg (fra den indiske føderasjonen).
Eiendomsrettigheter bare til Kashmirer.
Permanent opphold, regjeringsjobber, midler/stipend for studier.
India kan bare utvide makta si med godkjenning av lokale statlige myndigheter.

Konsekvenser av fjerning av artikkel 370, 35A
Åpner for fullstendig okkupasjon av Kashmir fra India.
Opprettelse og utvidelse av nybygger kolonier, med hensikt å endre på demografien i regionen.
Omgjøringen av Jammu, Kashmir og Ladhakh til unionsterritorier (at de bringes direkte under føderalt styre) baner veien for total kolonisering av Kashmir for India.

Doner til Kampkomiteen