Kristiansand: Leve det samiske folkets kamp!

Skrevet av aktivister i Kristiansand.

I Kristiansand har samefolkets dag blitt markert med samisk mat og drikke, musikk og appeller. 

Kampkomiteen arrangerte markeringa sammen med Solidaritet med romer og romani, Latin-Amerikagruppene, NKP Agder og Telemark, Kristiansand MDG, Lindesnes SV og Antirasistisk Agder. Det ble holdt appeller om urfolkkamp og om samefolkets kamp for rettigheter før og nå, om den norske statens assimilering, kolonisering og rovdrift på naturen i Sápmi, om vindkraftturbiner, gruvedrift og dumping i fjorder. Det ble også holdt et innlegg om Elsa Laula Renberg som var organisasjonsbygger, aktivist, jordmor og reindriftssame. Hun var den første samiske kvinna som ga ut ei bok, kampskriftet Inför Lif eller Död, der hun oppfordra til organisering og beskeiv hvordan koloniseringa av Sápmi trua samenes eksistens som et eget folk. Hun stod i spissen for det første samiske landsmøtet 6. februar 1917, og dagen ble av samekonferansen i 1992 vedtatt som samenes nasjonaldag.

Doner til Kampkomiteen