Kristiansand: Markering av 49 år siden kuppet i Chile

Skrevet av aktivister i Kristiansand

11. september ble det arrangert ei markering på Alegría flerkulturelt senter i Kristiansand, til minne om kuppet i Chile i 1973 og alle ofrene for diktaturet. Arbeidsgruppa for markering av 11.september i Chile (1973-2022), Latin-Amerikagruppene, NKP, Rødt og Kampkomiteen markerte dagen sammen, med appeller og chilensk musikk og mat. 

Vi deler et utdrag fra av appellene:
Venner, kamerater. 11. september 1973, da klokka var 11:52, bombet kuppsoldatene regjeringshuset i Santiago, hvor og mens president Salvador Allende kjempet mot dem fra innsiden av huset. 
Fra det øyeblikket begynner, i mitt land, 17 lange år med et av de mest brutale diktaturene i verden. 
3.318 ble henrettet eller forsvunnet.
2.125 myrdet.
1.193 er forsvunnet. Av disse er 74 kvinner, hvor 10 av dem var gravide. 
I tillegg ble 306 barn mellom 2 og 20 år drept eller forsvunnet. 
29% av de forsvunnede fangene var mellom  14 og 18 år. 
Disse tallene kan variere og er kun en svært tvilsom referanse. 
Vi må også legge til, tusenvis av kvinner og menn som ble voldtatt, mishandlet og torturert i løpet av disse årene.

Etter appellen ble det holdt et minutts stillhet til minne og ære om de tusenvis av ofrene av det brutale diktaturet. 

Det ble også lest et dikt av Darcy Ribeiro:
Jeg stilte meg på urbefolkningens side, 
og de beseiret meg. 
Jeg stilte meg på de svartes side,
og de beseiret meg.
Jeg stilte meg på de fattiges side,
og de beseiret meg.
Jeg stod på arbeidernes side,
og de beseiret meg.
Men jeg stilte meg aldri med dem som beseiret meg.
Og det er min seier. 

Etter appellene var det musikk fra MASIKUNA – latinamerikansk folkemusikkgruppe:

El pueblo unido jamás será vencido
Samba Lando
Plegaria a un Labrador


La Murella
Baila Caporal

Doner til Kampkomiteen