Markering mot strømselskapene i Bergen

Skrevet av aktivister i Bergen.

Onsdag 26. januar ble det gjennomført en markering i Bergen mot strømselskapene BKK, Eviny og Statkraft. Kampkomiteen, Bergen for Chile og Revolusjonære Kommunister var tilstede på markeringen. Markeringen ble utført foran BKK og Eviny sitt kontor i Bergen. Demonstrasjonen markerte seg mot de høye strømprisene under parolen “Kjemp mot de høye strømprisene!” og sammen med banner fra Bergen for Chile som markerte seg mot Statkrafts virksomhet på Mapuche-folkets land i Chile.

Aktivistene samlet seg først på Danmarks plass i nærheten. Der ble det delt ut løpesedler til folk som gikk forbi, og av og på bybanen. Det ble stilt opp banner og markeringen gikk ned til kontoret til BKK og Eviny. Der ble det holdt appeller fra Kampkomiteen og Bergen for Chile. Til slutt ble det demonstrasjonens krav hengt opp på store plakater ved inngangen til BKK og Eviny.

Her et utdrag fra appellen til Kampkomiteen:

“Vi ser igjen hvordan de rike igjen velter byrde av sine egne kriser på folket. Kriser som de selv har skyld i. I en periode der flere har blitt permittert og sagt opp og allerede sliter økonomisk får folk hundrevis og ofte tusenvis av kroner ekstra i strømregning. Fattige, arbeidsløse, syke, studenter og pensjonister sliter ekstra mye. Folk fryser hjemme! Folk får inkassokrav og grådige inkassoselskap krever dyre gebyrer og renter. Folk må velge mellom strømregning, eller husleie og mat! De fattigste får i verste fall strømmen skrudd av.

(…)

I den tiden vi har gått inn i de siste årene med økte utgifter på folk i hele verden har folk gjort motstand! I Chile, Ecuador, Colombia og Brasil! I Kasakhstan! I Frankrike! I Polen! Folket aksepterer ikke at byrdene av krisene veltes på folket! De gjør heller opprør! De går heller ut på gaten og kjemper mot staten og selskapene! Vi går også ut på gaten! Og vi kommer til å kjempe og øke vår motstand!

Vi krever å høres!

Vi har tatt våre krav til strømselskapene!

Vi setter opp våre krav på BKK og Eviny sin dør, slik at de ikke kan ignorere oss! Og ikke kan ignorere folkets motstand og våre krav!”

15. februar blir det demonstrasjoner rundt om i landet mot strømprisen. Aktivistene fra demonstrasjonen oppfordrer til å møte opp sterkt og gå sammen med Kampkomiteen der!

Doner til Kampkomiteen