Oslo: «Visit Vestbredden»-demonstrasjon

Aktivister fra Kampkomiteen deltok lørdag 11. mai på en demonstrasjon arrangert av Palestinakomiteen i forbindelse med Visit Vestebredden.