Trondheim: Plakat- og løpeseddelaksjon

Ny aksjon for 1. mai og Palestina i Trondheim.