1. mai mot imperialistisk krig og dyrtid – for et fritt Palestina

Vi markerer i år arbeidernes internasjonale kampdag på et tidspunkt preget av Israels folkemord i Gaza og den heltemodige palestinske motstandskampen. Samtidig velter kapitalistene byrdene over på arbeidsfolk, med økte priser, høyere renter og reallønnsnedgang.