Om den sionistiske provokasjonen som ble stanset på 8. mars i Oslo

Sionistenes provokasjon var avskyelig, og det var en stor seier at den ble overdøvet av slagord for Palestina og at hundrevis av deltakere satte en stopper for provokatørene, og hindret dem i å gå i toget. Vi hilser alle som deltok i dette, alle organisasjoner og enkeltpersoner, og feirer resultatet.