Oslo: 8. mars mot imperialisme, patriarkat og sionisme

Årets 8. mars i Oslo ble markert på kraftfullt og kjempende vis, mot vold mot kvinner og til støtte for Palestina og den palestinske motstandskampen.