8. mars mot imperialisme og patriarkat

8. mars er ikke en dag for å feire kvinnelighet eller for å gratulere hverandre med likestillingen. 8. mars er en kampdag mot imperialistisk krig, mot dobbelt undertrykking av arbeiderkvinnene, for å styrke kvinnenes kamp og organisering, mot patriarkalsk kultur og vold mot kvinner.