Støtt den palestinske motstanden! Fritt Palestina!

All lidelse i Palestina, inkludert alle koloniserte og okkuperte områder, skyldes sioniststaten Israel og USA-imperialismen. Det kan aldri bli fred på okkupert jord. Det er rett og rettferdig å gjøre væpnet motstand mot Israel.