Oslo: Markering mot Statkraft

Aktivister Kampkomiteen deltok på Latin-Amerikagruppenes markering mot Statkraft foran Stortinget 3. mai. Det var musikalske kulturinnslag og det ble holdt flere appeller som fordømte Statkrafts virksomhet i mapucheområdene i Chile.