1. mai mot imperialistisk krig og økende priser!

Kamerater og venner, arbeidere, kvinner og ungdom, alle antiimperialister! Kampkomiteen vil markere 1. mai med dere. Vi vil forene oss på den rødeste dagen i året, på arbeiderklassens internasjonale kampdag. Vi vil løfte den røde fana for en antiimperialistisk første mai.