Markeringer på Eugene Obioras dødsdag

7. september var det 16 år siden Eugene Obiora ble drept av politiet i Trondheim. Dagen ble markert i Trondheim, Oslo, Bergen og Kristiansand og vi deler her rapporter og bilder som er sendt inn fra aktivister i disse byene.