Kraftfull markering av 25. november

Kampdagen 25. november har blitt markert i flere norske byer. Aktivister fra Kampkomiteen rapporterer fra demonstrasjoner og markeringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.