Markeringer på Eugene Obioras dødsdag

BLM-markeringene tidligere i år, og anti-SIAN-demonstrasjonene gjennom sommeren, har vært en kraftfull impuls i kampen mot politivold og rasisme. Årets markeringer for Obiora er de første på flere år, og er også, så vidt vi vet, første gang det er gjennomført i minst fem byer samme dag.